SOBOTA – 11.07. 2020 – Święto św. Benedykta, Opata i Patrona Europy

7.30 Modlitwa Różańcowa

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Barbary Krawczyńskiej z okazji 65 rocz. urodzin bł. dla najbliższych

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + Jana Leszczyńskiego w 1 rocz. śmierci od żony i dzieci z rodzinami