Sobota – 11.11.2017 – Wsp. św. Marcina Tours, biskupa

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże dla Barbary i Iwony Janowskich z okazji urodzin z bł. dla rodziny

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu – okazja do spowiedzi św.

17.00

Za + Bernarda Dudę w 27 rocz. śmierci i + z pokr.