Sobota – 12.01.2019 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

I – Za Parafian – seniorów i chorych o bł. w Nowym Roku
II – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Alicji i Władysława z okazji 70 rocznicy urodzin z bł. dla rodziny

Kolędowe spotkanie zespołu „Caritas” dla chorych i seniorów /salka na probostwie/

17.00

Za + męża Ryszarda Wójcik w 26 r. śm.,+ rodziców i rodzeństwo z obu stron