Sobota – 12.09.2015 – Wsp. NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

7.30- Modlitwa różańcowa

8.00 – Za + Marię Kuśmierską

14.00 – Ślub rzymski: Agata Iwańska i Tomasz Zając

18.00 – Za + Bernarda Sobel i + z pokr.