SOBOTA – 12.09.2020 – Wsp. N.M.P Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

8.00

Za + mamę Annę Gurba w 5 rocz. śm., + ojca Tadeusza, + brata Stanisława, + z pokr. Gurba i Kleban

16.00 – 16.50Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + rodziców Jadwigę i Wacława oraz + z rodziny