Sobota – 14.04.2018 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Urszulę Sobel oraz + z rodziny

  9.00

Do Mił. Bożego w intencji dekanalnego zespołu „Caritas

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + dziadków Marię i Józefa, + Mariannę i Walentego, + Annę i + z pokr.