Sobota – 14.05.2016 – Święto św. Macieja, Apostoła

7.30 Modlitwa Różańcowa

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla ks. Proboszcza w dniu 28 rocz. święceń kapłańskich
II
– Do Mił. Boż. z podz. i z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Anny Milewskiej z okazji 77 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

16.30 –  Nabożeństwo majowe

17.00

Za + Jerzego Jankowski w 28 rocz. śmierci i za + z rodzin z obu stron