Sobota 14.11.2015 – Dzień Powszedni

7.25 – Modlitwa różańcowa

8.00

I – Za + z rodzin Janoszek, Kostrzewa, Żyła, + Ludwika, Annę, Józefa, Eryka, Georga, Gertrudę, Zygfryda, Margot, Antoniego, ks. Henryka, Pawła Sosna i + krewnych i znajomych
II – Za + Edeltraudę Szczudłek

15.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o bł. w dalszym życiu dla Anny i Juliana Grabowskich z okazji 50 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

18.00 – Za + Małgorzatę i Józefa Gajowski, + zięcia Piotra Chromik, + Jerzego Drewniok i + z pokr.