Sobota – 17.03.2018 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Elżbietę Zimmer

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00

I – Za + rodziców Zofię i Antoniego Krakiewicz i + z pokr.
II – Za + Annę Marszewską w 4 rocz. śm., + Franciszka Marszewskiego w 12 rocz. śm. i + z pokr. z obu stron