Sobota – 17.08.2019 – Uroczystość św. Jacka

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Miłosierdzia Bożego w intencji dzieci poczętych a nienarodzonych o łaskę życia doczesnego

16.00 – 16.50 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Ewy i Damiana Kluba  z okazji 14 rocz. ślubu i 43 rocznicy urodzin Damiana z bł. dla rodziny