Sobota – 18.05.2019 – Dzień powszedni

   7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + rodziców Jadwigę i Alojzego Górka i + z pokr.

16.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla wnuków: Ireny, Bartosza, Pawła i Adama

Nauka przed chrzcielna dla rodziców i chrzestnych