Sobota – 19.01.2019 – Wspomnienie św. Sebastiana Pelczara bpa

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + rodziców Elżbietę i Alfreda, + Mateuszka i + z pokr.

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Barbary Fugowskiej z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny oraz za + brata Antoniego, + męża Jerzego i + kuzyna Leszka