SOBOTA – 19.12.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Gustawa Wawrzyczek, + Wandę Gosik i + z rodziny

9.00Odwiedziny chorych (zgłoszania w zakrystii)

15.00 – 17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Spowiedzi św.

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Stefanii Tłuścik z okazji 93 rocznicy urodzin z bł. dla najbliższych