SOBOTA – 2.05. 2020 Uroczystość NMP Królowej Polski

8.00

Za + mamę Annę Góra z okazji urodzin i + Jana Knejskiego o radość wieczną

10.00

Za + Marię Węglowską w 30 rocz. śmierci, + Antoniego, Zenona, Bożenę i Urszulę

16.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty

16.15 – Nabożeństwo majowe

17.00

I – Do Mił. Boż. dziękując za odebrane łaski, prosząc o Boże błog., zdrowie i siły do pokonywania trudów dnia codziennego dla Ks. Marka i Ks. Roberta od Parafianki
II – Za + męża Zygmunta Pabisiak, + Zofię, + Jadwigę i Jerzego Bieńkowskich, + z rodzin Pabisiaków, Bieńkowskich i Głuszkowskich