Sobota – 20.08.2016 – Wsp. Św. Bernarda Opata

7.30 Modlitwa Różańcowa

8.00

Za + Barbarę Godziek w 25 rocz. śm. od przyjaciółki Barbary Kaczmarczyk

13.00 – Ślub rzymski: Małgorzata Ogbonnia i Dariusz Węgrzynowski.

17.00

Za + Mieczysława Głogowskiego z okazji urodzin