Sobota – 21.05.2016 – Wsp. Św. Jana Nepomucena

7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

I – Za + męża Czesława Mroczek i + siostrzeńca Roberta
II – Za + Leopolda Adamarek

16.30 –  Nabożeństwo majowe

17.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o i bł. dla Mari i Piotra z ok. 40 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny
II – Za + rodziców Marię i Jana Ruzok, + córkę Annę, + synów Joachima i Henryka, + zięciów Zygfryda i Ernesta