SOBOTA – 23.01.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + męża i ojca Henryka Kania, + synową Ewę, + rodziców Marię i Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00

I – Do Mił. Bożego z prośbą o bł. dla Rodzin naszej Parafii z bł. kolędowym na cały rok
II – Do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Ewy Suchoń z okazji 58 rocz. urodzin z bł. dla rodziny oraz za + ojca Krzysztofa z okazji urodzin i + Alicję Suchoń w miesiąc po śmierci