Sobota – 23.02.2019 – Wsp. św. Polikarpa Biskupa

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Małgorzatę i Marka Hojka

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + Karola Przytuła w 6 rocz. śmierci, + Jerzego Kafka w 5 rocz. śmierci