Sobota – 23.03.2019 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + mamę Albinę Łukaszczyk w 1 rocz. śmierci, + ojca Adama, + brata Henryka i + z rodzin Buciorów i Adamczyków

11.00

 I – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Agnieszki Mathauschek z okazji 80 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o błog. dla Józefa Szywała i Agnieszki Turkiewicz

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + brata Tadeusza, + rodziców Helenę i Stanisława i za + z rodziny Wandycz