SOBOTA – 23.05. 2020 – Dzień Powszedni

8.00

Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Wandy Galera z ok. 7 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Andrzeja Lasoty z ok. 70 rocz. ur. z bł. dla rodziny

16.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty

16.15 – Nabożeństwo majowe

17.00

Za + ojca Helmuta Dziurowicz z okazji urodzin, + żonę Anielę i + z pokr.