Sobota – 25.02.2017 – Dzień powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Tadeusza Mazur

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o błog. dla Karoliny z ok. 25 rocz. urodzin z bł. dla rodziny