Sobota – 25.03.2017 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za ++ Reginę, Leona, Hildegardę, Jana, Rajmunda Niemczyk i + z pokr.

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + mamę Edytę Szycko w 9 rocz. śmierci, + ojca Arkadiusza i + z pokr.