Sobota – 25.08.2018 – Dzień powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Joachima Hildebrant w 6 rocz. śmierci, + Janinę i Franciszka Onyszkiewicz, + Jana Pilch i + dziadków

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Jana z okazji 95 rocz. urodzin i Anny z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny