SOBOTA – 26.06. 2021 – Dzień Powszedni

7.30 – Modlitwa Różańcowa

8.00

Za + Zofię, Mariana, Annę i Mariana Babak i + z pokr.
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00

Za + Janinę, + Juliana Fyda i + dziadków z obu stron