Sobota – 26.12.2015 – Św. Szczepana – męczennika – II Święto

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą za łaski dla Danieli i Ryszarda Mordal z ok. z 45 rocz. ślubu i 65 rocz. ur. Ryszarda z bł. dla dzieci i wnuków
II – Za + Bronisławę Wróbel od męża

10.00

Do Mił. Bożego z podz. i prośbą za łaski dla Mieczysławy Lewandowskiej z ok. 87 rocz. ur. z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł.; dla Rity Grzemba z ok. 75 rocz. ur. i córki Joanny Głuszko z ok. 50 rocz. ur.; dla Anny i Łukasza Przewoźny z ok. 6 rocz. ślubu i córki Mileny z ok. 2 rocz. ur.; dla dzieci Mateusza Łukasza Biały, Krzysztofa Aleksandra Gwizdała i Weroniki Zofii Lis z ok. chrztu z bł. dla rodzin

17.30

Za + mamę Stefanię Olejarz w 9 rocz. śm., + ojca Mieczysława w 6 rocz. śm. i + z rodzin z obu stron