Sobota – 27.02.2016r – Dzień Powszedni

7.25 – Modlitwa Różańcowa

8.00

Za + Urszulę Strzelbicką, + rodziców Alinę i Franciszka Gierczaków i + z pokr.

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Marii i Bogdana Nowotnik z okazji 40 rocz. ślubu i o bł. dla rodziny