Sobota – 27.05.2017 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Anny i Tomasza Jarzumbek z okazji 6 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

  9.00 – Spowiedź dla dzieci I-szo komunijnych i ostatnia próba

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

16.30Nabożeństwo majowe

17.00

Za + rodziców Marię i Jana Ruzok, + córkę Annę, + synów Joachima i Henryka, + zięciów Zygfryda i Ernesta i + z pokr. z modlitwą i bł. dla rocznego dziecka Róży Emilii Łużyńskiej, jej rodziców i chrzestnych