Sobota – 28.09.2019 – Wspomnienie św. Wacława

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + ojca i męża Eugeniusza Sobocki w 8 miesięcy po śmierci

13.00

Ślub rzymski: Beata Polis i Paweł Wójtowicz

15.00

Ślub rzymski: Olga Ziemińska i Daniel Osowski

16.00 – 16.50 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Doroty i Józefa Kaleta z okazji 45 rocz. ślubu i dla Anny i Grzegorza Kaleta z okazji 10 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny