Sobota – 28.12.2019  – Święto Świętych Młodzianków – Błogosławieństwo dzieci

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Amalię Urbanik w 17 rocz. śmierci, + rodziców z obu stron i + z rodzin Urbanik i Giemza

17.00

Za + ojca Leszka Bezrąk w 6 r. śm., + Rozalię i Franciszka, + Marię i Józefa Cieślok, + Krystiana Kansy od Jolanty Lewandowskiej i Krystyny Bezrąk