SOBOTA – 29.05. 2021 – Wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

7.30 – Modlitwa Różańcowa

8.00

Za + Juliana Juszczyk

16.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00

Za + żonę Urszulę Kusz w rocz. śmierci i + z pokr.