Sobota – 29.07.2017 – Wsp. Św. Marty

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Hieronima Gwiżdż, + Annę Gwiżdż, + teścia Bronisława Hędrzak

16.00

Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Melanii i Jana Kuziak z okazji 55 rocz. ślubu z bł. dla rodziny