Sobota – 29.10.2016 – Dzień Powszedni

7.30 Modlitwa Różańcowa

8.00

Za + Helmuta Dziurowicz

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu – okazja do spowiedzi św.

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. dla Magdaleny i Krzysztofa Zaporowskich z okazji 5 rocz. ślubu z bł. dla Basi i Agnieszki