SOBOTA – 30.01.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Annę Bej

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

I – Za + Grzegorza Wilczek w miesiąc po śmierci
II Za + Janinę w rocz. śmierci i + z rodziny