Sobota – 30.07.2016 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Małgorzatę w 8 rocz. śmierci, i ++ Sylwię, Barbarę, Macieja, Urszulę, Kazimierę, Teresę, Jadwigę, Tomasza, Adelę, Stefana i + z pokr.

14.00Ślub rzymski: Joanna Karpińska i Łukasz Michta

17.00

Za + Alberta Darda w 1 rocz. śmierci