Sobota – 30.09.2017 – Wsp. Św. Hieronima, dra Kościoła

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Aniołów Stróżów z podz. za opiekę i bł. dla rodziny Wawrzyczek

15.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Ann i Jerzego Kuziak z okazji 20 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00

Za + Juliana Grabowskiego