Sobota – 6.08.2016 – Święto Przemienienia Pańskiego

7.30 Modlitwa Różańcowa

8.00

I – Do Mił. Bożego za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej w intencji Róż Różańcowych i Wspólnoty  Dzieci Maryi oraz  ich rodzin
II – Za + Leona Cyprys, + żonę Magdalenę i + z rodzin Piątek, Richtarski i Gawenda

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

17.00

Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Krystyny i Zdzisława z okazji 43 rocz. ślubu z bł. dla rodziny