Sobota – 8.04.2017 – Dzień powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + syna Andrzeja, + synową Krystynę Zok w 4 r. śm, za + siostrę Renatę, + rodziców z obu stron i + z pokr.

  9.00Przedświąteczne odwiedziny chorych i starszych (zgłoszenia w zakrystii)

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, mądrość i opiekę Bożą dla wnuków Ireny, Pawła, Bartosza i Adama