Sobota – 8.07.2017 – wsp. Św. Jana z Dukli

  7.30

Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Eleonorę Fogt i + z pokr.

16.00

Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00

Za + braci Ryszarda i Stanisława Krakiewicz