Sobota – 8.12.2018 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Dariusza Głowackiego

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i bł. dla Marii  Głażewskiej z okazji imienin od męża