Sobota – 9.02.2019 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Marię Sobel i + z rodziny            

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + Zofię i Antoniego Krakiewicz, + Annę, + Józefa i + Krzysztofa Kluba i + z pokr.