SOBOTA – 9.05. 2020 – Dzień Powszedni

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Jana Szybiak z okazji 81 rocz. urodzin
II –  Za + brata Marka i + mamę Jadwigę Nieznalskich

16.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty

16.15 – Nabożeństwo majowe

17.00

I – Za + Barbarę, Franciszka, Józefa, Florentynę i wszystkich + z rodziny Ginglas
IIIntencja wolna