Środa – 1.02.2017 – Dzień powszedni

  8.00

I – Za + Elżbietę Szawara od ojca i brata Stanisława i Jacka Gabryszewskich
II – Za + Tadeusza Mazur

18.00

Msza św. szkolna: Za + mamę Łucję Drewniok w 1 rocz. śmierci, + tatę Franciszka i + z pokr.