Środa – 1.05.2019 – św. Józefa – Uroczystość I-szej Komunii św.

  8.00

Za + syna Piotra, + męża Franciszka, + z rodziny Kalinowskich, + rodziców Bronisławę i Mariana Salomonów i + dwóch braci Janusza i Ryszarda
Pierwsze Nabożeństwo majowe

11.00

Uroczystość I-szej Komunii św. uczniów klas III-cich