Środa – 1.11.2017 – Uroczystość Wszystkich Świętych

  8.00

Za + z rodzin Adamowicz, Ciumpczyk, Pawłowicz i Lasanti

10.00

Za + Gerarda Koczar, + dziadków Koczar i Świętkiewicz

12.00

Za + mamę Annę Góra i + z rodzin Góra, Dawid i + z pokr.

14.00 – Procesja i modlitwa za  zmarłych na Cmentarzu św. Wojciecha

17.00

Za + Jerzego Kostka w 7 r. śm, + Irmgardę Kostka w 3 rocz. śm i + z pokr.