Środa – 10.04.2019 – Zakończenie rekolekcji

  8.00

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych i starszych z Sakr. Chorych: Za + rodziców Bronisławę w 2 rocz. śmierci, + Ryszarda, + męża Oskara,  + babcię, + ciocię Stanisławę
i + z rodziny Stańczyk

15.30  – Spowiedź rekolekcyjna dla uczniów

16.00

Msza św. na zakończenie rekolekcji dla dzieci
Odbiór strojów
dla dzieci I-szo komunijnych

18.00

I –  Za + żonę Elżbietę Chrapka w rocz. urodzin, + ojca Edmunda, + Józefa Bednarza i + z pokr.
II – Za + męża i ojca Stanisława Górnego w 1 rocz. śmierci, + ojca Władysława Górnego