Środa – 10.08.2016 – Święto św. Wawrzyńca, diakona

18.00

I – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Sławomira z okazji 60 rocz. urodzin  z bł. dla rodziny
II – Za + brata Wiesława i + z rodziny

Modlitwa do św. Józefa w intencji rodzin i Kościoła