Środa – 11.01.2017 – Dzień Powszedni

  8.00

I – Za + męża Gerarda Jeż w 17 rocz. śmierci, + szwagierkę Elżbietę, + siostrę Helenę i + rodziców z obu stron
II – Za + męża i ojca Józefa Lipowicz