ŚRODA – 11.11.2020 – Wsp. św. Marcina z Tours – Świeto Niepodległości

8.00

I – Do Mił. Bożego z podziękowaniem i prośbą o zdrowie dla Marcina Słaby z okazji 31 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Do Mił. Bożego jako wynagrodzenie dla Bożej miłości za zniewagi i zasmucanie miłości Bożej w naszej ojczyźnie