Środa – 12.07.2017 – Wsp. Św. Brunona z Kwerfurtu, bpa

18.00

Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Michała Wawrzyczek z okazji 28 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin