ŚRODA – 12.08.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + męża Czesława, + teściów, + szwagierkę Krystynę, + ciocię Katarzynę i + z pokr.

Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i Rodzin